RECULL D'ACTUACIONS EFECTUADES PER GEICO A LA PARROQUIA DE CANILLO

Estudi geològic per la prolongació del vial de la urbanització "Sant Pere del Tarter"
Informe d'execució del recalç a l'edifici nº9 dels refugis
Estudi geològic per la construcció d'un garatge a una parcel.la a Ransol. Propietat dels Sr. Marc Schwaller
Informe de resultats de la campanya de prospecció geològica i geotècnica a una parcel.la de Canillo propietat del Sr. Torres
Informe geotècnic d'un solar situat a la carretera de Prats propietat del Sr. Torres . Constructor : Construccions Argonza per a la construcció d'una vivenda plurifamiliar
Informe de resultats de la campanya geològica o geot`cnica a una parcel.la de Riba Grossa
Informe de resultats de la campanya de sondatges fets a la urbanització "les terrasses" situada a Sant Pere del Tarter
Informe de resultats de la campanya de prospecció geològica i geotècnica en terres de cases, boigues i colls anomenats "l'artiga" a la carretera de Montaup
Informe de resultats complementari de la campanya de sondatges realitzats a la urbanització "les terrasses", fase II, situada a Sant Pere el Tarter
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzada a una parcel.la a la urbanització "les Terrasses" fase I situada a Sant Pere del Tarter
Campanya de prospeccions geològiques i geotècniques al solar de l'antic hotel Armany propietat de la societat multinversions
Informe de resultats complementari de la campanya de sondatges realitzats a la urbanització "les Terrasses" situada a Sant Pere el Tarter.
Informe de resultats de la campanya de sondatges fets per a la depuradora de Meritxell al Forn de Canillo
Informe d'execució del mur ancorat realitzat a la parcel.la propietat de CGC situada a la urbanització Riba Grossa
Informe de resultats de la campnya de sondatges realitzats a la urbanització "les Terrasses" a la zona on està previst realitzar els dos primers edificis, situada a Sant Pere del Tarter.
Estudi de fracturació realitzat al talús rocós excavat situat a l'obra de Procasa.
Informe geològic i geotècnic realitzat a la parcel.la on és previst construir 7 edificis magatzem a la zona coneguda com Prats de la Font de Ferro i del Mariano, ctra de la Coma, Ransol.
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzats a la Pleta del Tarter a l'habitatge unifamiliar nº 41 A, propietat dels Srs. Osca, i situada a Sant Pere del Tarter.
Informe de resultats dels assaigs de penetració dinàmica realitzats a l'edifici comunal situat a l'entrada de Canillo.
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzada per a l'eixample i rectificació de la C.G.Nº2 entre el P.K.15+040 i el P.K.15+560 zona Prat de les Barres de l'Aldosa.
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzats a la urbanització "les Terrasses" a la zona on està previst realitzar els dos primers edificis, situada a Sant Pere el Tarter.
Informe de resultats dels sondatges realitzats a la urbanització Riba Grossa, a la zona on es vol edificar un hotel. Promotor Vimunt S.A.
Projecte de reforços de fonaments interiors de l'edifici casa nº41 A situat a la pleta de Sant Pere del Tarter parròquia de Canillo propietat dels Srs. Teresa Albardaner i Joan Osca.
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzats a la urbanització "les Terrasses" a la zona on està previst realitzar els edificis G i H, situada a Sant Pere del Tarter.
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzada a la urbanització "Costes de Palinqueró" en la parcel.la 1 situada a Soldeu.
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzada a Sant Pere del Tarter.
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzada a la urbanització "Costes de Palinqueró" situada a Soldeu. Segona fase.
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzada a la sortida de Soldeu.
Informe de resultats de la campanya de prospeccions geològico-geotècniques per a la redacció del projecte:"Accés a l'estació depuradora d'aigües residuals de Canillo.
Informe de resultats de la campanya de prospeccions geològico-geotècniques realitzada a la urbanització Ribagrossa per els bloques C i D, propietat Vimunt.
Informe de resultats dels sondatges complementaris realitzats a la urbanització Ribagrossa, a la zona on es vol edificar un hotel. Promotor Ral S.A.
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzats a la parcel.la situada a la localitat de Ransol per a la construcció d'un edifici plurifamiliar
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny propietat de TALSA a la urbanització Pleta de Soldeu a la zona anomenada Costes de Palinqueró. Edifici E2
Estudi modificació estat actual del terreny consjunt de quatre edificis de vivendes plurifamiliars i aparcament propietat d'Eland S.A. Situats a l'Aldosa.
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny propietat de TALSA a la urbanització Pleta de Soldeu a la zona anomenada Costes de Palinqueró, Edifici E3
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny propietat de TALSA a la urbanització Pleta de Soldeu a la zona anomenada Costes de Palinqueró. Edifici E4
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny propietat de TALSA a la urbanització Pleta de Soldeu a la zona anomenada Costes de Palinqueró. Edifici E5
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny propietat de TALSA a la urbanització Pleta de Soldeu a la zona anomenada Costes de Palinqueró. Edifici E6
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny propietat de TALSA a la urbanització Pleta de Soldeu a la zona anomenada Costes de Palinqueró. Edifici E7
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny propietat de TALSA a la urbanització Pleta de Soldeu a la zona anomenada Costes de Palinqueró. Edifici E8
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny propietat de TALSA a la urbanització Pleta de Soldeu a la zona anomenada Costes de Palinqueró. Edifici E9
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny propietat de TALSA a la urbanització Pleta de Soldeu a la zona anomenada Costes de Palinqueró. Edifici E10
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny propietat de TALSA a la urbanització Pleta de Soldeu a la zona anomenada Costes de Palinqueró. Edifici E11
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny propietat de TALSA a la urbanització Pleta de Soldeu a la zona anomenada Costes de Palinqueró. Edifici E12
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny propietat de TALSA a la urbanització Pleta de Soldeu a la zona anomenada Costes de Palinqueró. Edifici E13
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzada a la urbanització Riba Grossa per a la construcció d'una edificació
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzada a una parcel.la situada a la carretera del forn pk 750
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzada a una parcel.la situada a la carretera del forn pk 1,800
VALL INCLES CAN CIRERA
Estudi de modificació de l'estat actual del terreny per a la construcció d'una vivenda unifamiliar situada a la vall d'Incles propietat de Miquel Naudí i Casal
Informe de resultats de la campanya de prospecció realitzada a la parcel.la situada a la carretera del Forn propietat del Sr. Albert Torres Babot.
Informe de resultats de la campanya de prospecció realitzada a la parcel.la situada a la carretera del Forn poc després de la cruïlla amb Prats, propietat del Sr. Jaume Rossa Naudi.
Informe de resultats de la campanya de prospecció realitzada a la parcel.la propietat de Maria i Jordi Marquet Mandicó situada a la carretera del Forn.
Informe de resultats de la campanya de sondatges realitzats al terreny propietat del Sr. Jordi Alcobé situat a la carretera del Forn.
Projecte excavacions i estudi geotècnic terreny situat a Riba Groosa sota la carretera de Prats propietat Vimunt S.L.
Projecte excavacions (Constructius) terreny situat a Riba Grossa sota la carretera de prats propietat Vimunt S.L.
Projecte de canalització i capacitat hidràulica del riu de l'abeurador al Tarter al seu pas pel nou vial projectat per la continuació de la urbanització.
IGEOTEST ALDOSA CANILLO
RIBAGROSSA
FRACTURACIÓ CANILLO
AMBIENTAL CANILLO
Informe de resultats de la campanya de prospeccions geològiques-geotècniques per a la redacció del projecte "connexió de la C.G.N. 3 amb la xarxa viària bàsica d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany