QUI SOM

EQUIP HUM└

SERVEIS

MAQUIN└RIA

PROJECTES

 
On trobar-nos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONAMENTACIONS ESPECIALS

micropilots | ancoratges
 

MICROPILOTS

Tornar a dalt ^

Els micropilots solen tenir diàmetres que van de 88 a 139mm i longituts de 10 a 20mts. Aquests van armats amb un tub d'acer que s'ompla amb una injecció de ciment.

El sistema de perforació utilitzat ( veure sondatges destructius ) permet atravessar facilment els materials rocosos.

Les pantalles de micropilots son alineacions d'aquests elements distanciats entre si, de tal forma que constitueixen una estructura relativament contínua, atravessant la zona deslissada i empotrant-se a la zona estable (substrat rocós).

La distribució i longitut dels micropilots han de esser detalladament estudiades, així com la seva resistència als esforços als que seran sotmesos. Sovint s'arriostren pel mitjà d'un biga.

 

ANCORATGES

Tornar a dalt ^

Els ancoratges són elements formats per cables o barres d'acer que s'ancoren a les zones estables del massís, treballen a tracció i proporcionent una força contrària al moviment i un increment de les tensions normals sobre la superficie de rotúra.

Segons la seva forma de treball, es classifiquen en passius ( l'ancoratge comença a treballa al produïr-se el moviment del bloc o terreny ), actius ( l'ancoratge es tensa durant la seva instal·lació fins a la càrrega admissible ) i mixtos ( l'anclatge es tensa amb una càrrega inferior a la seva tensió admissible ). Les seves longituts poden ser desenes de mètres tot i que solen estar entre 15 i 40mts.

Els ancoratges s'utilitzen sovint en talusos rocosos fracturats com a mesura molt efectiva per estabilitzar masses o blocs que belluguint. Els caps dels ancoratges es poden unir superficialment amb bigues de formigó, de manera que treballin uniformement sobre el talús.

 

 

.

www.geico.ad « 2004