QUI SOM

EQUIP HUM└

SERVEIS

MAQUIN└RIA

PROJECTES

 
On trobar-nos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS

gunitat | bulons | malla | ancoratges
 

GUNITAT

Tornar a dalt ^

El gunitat consisteix en cobrir de gunita ( morter de ciment, aigua i àrids de fins a 8mm ) la superficie d'un talús, projectant la barreja neumàticament a través d'una mànega i una boqueta. Normalment es projecten varies capes sobre el talùs amb un gruix total de 5 a 8cm.

La gunita es pot reforçar mitjançant la fixació d'una malla metàl·lica al terreny sobre la qual es projecta la barreja. Per facilitar el drenatge es realitzaràn perforacions que atravessin la capa de gunita.

 

BULONS

Tornar a dalt ^

Els bulons son barres d'acer que s'introdueixen en el talús, i que es poden considerar com ancoratges de baixa capacitat. Les longituts d'aquests solen estar entre els 3 i 8mts i el seu diàmetre varia de 25 a 40mm. Es col·loquen en perforacions realitzades a la roca i reomplertes de ciment o resina.

 

MALLA DE TRIPLE TORSIÓ

Tornar a dalt ^

Aquesta es col·loca principalment sobre superfícies de talussos alterades amb el risc de caigudes de blocs de tamanys centimètric o decimètric.

 

ANCORATGES

Tornar a dalt ^

Els ancoratges són elements formats per cables o barres d'acer que s'ancoren a les zones estables del massís, treballen a tracció i proporcionent una força contrària al moviment i un increment de les tensions normals sobre la superficie de rotúra.

Segons la seva forma de treball, es classifiquen en passius ( l'ancoratge comença a treballa al produïr-se el moviment del bloc o terreny ), actius ( l'ancoratge es tensa durant la seva instal·lació fins a la càrrega admissible ) i mixtos ( l'anclatge es tensa amb una càrrega inferior a la seva tensió admissible ). Les seves longituts poden ser desenes de mètres tot i que solen estar entre 15 i 40mts.

Els ancoratges s'utilitzen sovint en talusos rocosos fracturats com a mesura molt efectiva per estabilitzar masses o blocs que belluguint. Els caps dels ancoratges es poden unir superficialment amb bigues de formigó, de manera que treballin uniformement sobre el talús.

 

.

www.geico.ad « 2004